• Olemme Oulun alueella toimineista asuntorakentajista vanhimpia, jo yli 40 vuotta! Toimimme asuntokauppalakia noudattaen. Kun ostat meiltä asunnon, voit luottaa, että huolehdimme   elämäsi suurimmasta sijoituksesta kaupanteon jälkeenkin.
 • Tarmo – Rakenne Oy on rakentanut Oulun seudulle ja lähialueille yli 2000 kpl asuntoja.
 • Rakennusvaiheessa oleviin asuntoihimme on mahdollista teetättää lisä– ja muutostöinä lähes mitä tahansa. Lisä– ja muutostyöt hinnoitellaan asiakkaalle selkeästi ennen tilausta.
 • Otamme myös vanhan asuntosi vaihdossa. Asuntosi arvioinnin hoitaa myynnin ammattilainen.
 • Yrityksen laatupolitiikan tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat, luonnonvarojen säästeliäs käyttö, materiaalien kierrätys ja turvallinen työympäristö.
 • Toimialanamme on: asuin-, julkisten-, liike- ja tuotantorakennusten peruskorjaukset ja uudisrakentamiset. Teemme uudisrakentamista ja peruskorjauksia urakka-, KVR- tai laskutyönä.
 • Tarmo – Rakenteen kaikki työntekijät tuntevat yrityksen laatujärjestelmän omalta vastuualueeltaan ja ovat sitoutuneita noudattamaan sitä. Jokaisen työsuorituksen tekee ammattitaitoinen henkilö, joka on tietoinen laatuvastuustaan.
 • Yrityksen laatujärjestelmä on kirjattu käsikirjaksi. Suunnittelemme jokaisen kohteemme laadunvarmistustoimenpiteet ja kirjaamme ne työmaan laatusuunnitelmaan.
 • Yrityksellä on RALA ry:n myöntämä pätevyysluokitus. Rakentamisen Laatu RALA ry on rakentamisen keskeisten markkinaosapuolten yhdessä perustama yhdistys, joka toteaa ja rekisteröi puolueettomasti rakennusteollisuuden yrityksien pätevyyksiä.
 • Yritys on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritys.  RT ry:n kotisivuilta uuden asunnonostaja löytää hyviä neuvoja ja vinkkejä.
 • Yritys tukee sotiemme veteraaneja ja nuorisourheilua. ”Veteraanit ovat saaneet aikaan Suomen hyvinvoinnin ja nuorisourheilu pitää lapset sosiaalisina ja aktiivisina”.
 • LiikuntaPomppu ja Tarmo-Rakenne aloittavat yhteistyön.
 • Yritys on sitoutunut tukemaan Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä ajalla 1.4.2013-30.4.2015 toteutettavaan rakennusalan DI-koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Yhteistyön tavoitteena on tukea rakennusalan ja rakennusalan yritysten kehittymistä erityisesti Pohjois-Suomen alueella ja turvata alan tarvitsema korkeakoulutettu asiantuntijatyövoima.
 • Teemme asiakkaiden tilaamia tuotteita heidän määräämällään aikavälillä, Jotta toiminta olisi laadukasta ja tuottavaa, mottomme on: kerralla kuntoon ja ajallaan!
 • Mainostamme MTV 3 :ssa
 • Tutustu Uuden asunnonostajan oppaaseen
 • Kuulumme Suomen vahvimpiin yrityksiin.
 • Ins. tsto Tarmo-Rakenne Oy:n kaikki uudiskohteet ovat RS-kohteita. RS-kohteita myydään jo rakentamisvaiheen aikana ja niissä on ostajien ja yhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät. Lue lisää oppaasta ”Tee turvallinen kauppa